Biro AS

Biro AS


ASISTENCA IN SVETOVANJE

Nudimo vam celovito asistenco in svetovanje ter izdelavo zakonitih dokumentov za pravne in fizične osebe, javna podjetja ter za druge organizacije na različnih področjih:

  • pravno področje (pravni pregled organizacije in aktov ter pregled in sestava pogodb, delovno pravo in obligacije ter javne finance),
  • ekonomsko področje (izdelava študij ekonomske upravičenosti projektov),
  • gradbeno področje (revizije PGD in PZI projektov, nadzor gradnje investicij, projektne rešitve),
  • tehnično področje (svetovanje pri nabavi, najemu in servisu opreme, strojev, vozil,…),
  • kadrovsko področje (najem kadra, iskanje kadra, nadomeščanje kadra in izvedba javnih natečajev),
  • organizacija dogodkov in prireditev (protokoli),
  • področje turizma (označevanje kolesarskih in pešpoti, priprava in izdelava turističnih brošur),
  • vodstveno področje (svetovanje pri vodenju podjetij, javnih zavodov, agencij in občin),
  • reorganizacija organizacij in zavodov (svetovanje in izvedba reorganizacije).