Biro IPD

Biro IPD

Izdelava investicijske in projektne dokumentacije ter javnih naročil

Nudimo vam celovito ali posamezno izdelavo investicijske in druge dokumentacije:

 • DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta,
 • PIZ – predinvesticijska zasnova,
 • IP – investicijski program.

 

Nudimo vam celovito ali posamezno izdelavo projektne dokumentacije:

 • IDZ – idejna zasnova,
 • IDP – idejni projekt,
 • PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • PZI – projekt za izvedbo,
 • PID – projekt izvedenih del.

 

Nudimo vam celovito izdelavo projektne naloge za objekte visokih in nizkih gradenj:

 • za potrebe javnih arhitekturnih natečajev (ZAPS – Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije),
 • za potrebe priprave PGD-ja in PZI-ja.

 

Nudimo vam celovito pripravo in izdelavo dokumentov za razpis in evidenco javnih naročil:

 • izdelava razpisne dokumentacije za potrebe javnega naročanja blaga in storitev (celoten postopek ZJN 2, evidenčno naročilo, naročilo male in velike vrednosti),
 • izdelava ponudbe za prijavo na javna naročila,
 • e-javna naročila za naročnike in ponudnike javnih razpisov.