Storitve

Storitve

Ponujamo celovite rešitve za posameznike, podjetja in javne organizacije na različnih področjih
    
        

Biro AS – Asistenca in svetovanje

        

Nudimo asistenco in svetovanje fizičnim in pravnim osebam, javnim podjetjem ter organizacijam na različnih področjih:

- pravno področje (pravni pregled organizacije in aktov ter pregled pogodb),
- ekonomsko področje (izdelava študij ekonomske upravičenosti projektov),
- gradbeno področje (revizije PGD in PZI projektov, nadzor gradnje investicij, projektne rešitve),
- tehnično področje (oprema, stroji, vozila,…).

        
    
         
        

Biro IPD – Izdelava investicijske in projektne dokumentacije ter priprava javnih naročil

        

Nudimo vam izdelavo investicijske dokumentacije:
- DIIP - dokument identifikacije investicijskega projekta,
- PIZ - predinvesticijska zasnova,
- IP - investicijski program.
Izdelavo projektne dokumentacije:
- IDZ - idejna zasnova,
- IDP - idejni projekt,
- PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- PZI - projekt za izvedbo,
- PID - projekt izvedenih del

        
    
               
        

Biro ING – Inženiring, zastopstvo, organizacija in ponudba blaga in storitev

        

Nudimo vam organizacijo, izvedbo, vodenje in nadzor različnih projektov:

urejanje javnih površin (ceste, vodotoki, parkirišča, mostovi,…),
- urejanje, obnova in vzdrževanje kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
- gradbeništvo (nizke in visoke gradnje: komunalna infrastruktura, ceste, mostovi, melioracijski jaški,…),
- transport (organizacija in izvedba kiper prevozov, prevozi razsutega tovora, mednarodni prevozi blaga, špedicija in logistika)

        
    
               
        

Biro JZP – Povezava javnega in zasebnega interesa ter partnerstva

        

Nudimo vam povezovanje in zastopanje organizacij:

- zastopanje fizičnih in pravnih oseb,
- zastopanje društev in agencij ter javnih ustanov,
- zastopanje krajevnih skupnosti in občin

        
    
           
        

e-Biro – Elektronsko poslovanje

        

Nudimo vam programe za elektronsko poslovanje:

- e - trgovina
- e - naročila,
- e - ponudba

        
    
         
        

Kontakt

        

Nam želite zastaviti vprašanje?

        
    

Zaupanje v nas je skrb manj za vas!